V súvislosti s nájdením schránky s možným obsahom rádioaktívneho materiálu v Kralovej pri Senci boli v súlade s platnými predpismi aktivované príslušné zložky ministerstiev vnútra, zdravotníctva a hospodárstva. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť disponuje transportnými a manipulačnými prostriedkami na zásah v takýchto prípadoch. Úrad verejného zdravotníctva SR robí identifikáciu a v prípade opodstatnenosti zasiela výzvu Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s., ktorá realizuje prevzatie nálezu, po splnení všetkých potrebných náležitostí.
Aj minulotýždňový nález bol protokolárne prevzatý JAVYS-om a prepravený do priestorov spoločnosti, kde je bezpečne uskladnený, na to určenom mieste, v špeciálnom skladovacom priestore.

Po identifikácii ZRAM sa s nimi nakladá ako s príslušným druhom rádioaktívneho odpadu.


Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť