Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v Mochovciach navštívila dňa 7. júna 2022 rakúska delegácia, na čele s rakúskou veľvyslankyňou na Slovensku, Margit Bruck-Friedrich.

Po krátkej úvodnej prezentácii o RÚ RAO v Mochovciach absolvovali v sprievode zástupcov Úradu jadrového dozoru SR a vedenia spoločnosti JAVYS, a. s., prehliadku druhého dvojradu na ukladanie vláknobetónových kontajnerov, následne úložisko pre ukladanie veľmi nízko aktívnych rádioaktívnych odpadov, ktoré tvoria zeminy z vyraďovaných elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach a na záver si prezreli sklad IRAO (inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov) a ZRAM (rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu).

Počas návštevy sa zaujímali o ochranné bariéry proti úniku rádioaktivity do okolia a životného prostredia, plánovanú dobu prevádzky RÚ RAO a inštitucionálnej kontroly ako aj výrobu, obsah a prepravu vláknobetónových kontajnerov.

Jadrové zariadenia spoločnosti JAVYS navštevujú zahraničné delegácie s cieľom oboznámenia sa s formami bezpečného a efektívneho nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) Mochovce predstavuje multibariérové úložisko povrchového typu určené na konečné uloženie pevných a spevnených nízko aktívnych RAO, vznikajúcich pri prevádzke a vyraďovaní JE, vo výskumných ústavoch, v laboratóriách a nemocniciach v Slovenskej republike. Do prevádzky bolo úložisko uvedené v roku 2001. 

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť