Dňa 9. 11. 2022 došlo v areáli spoločnosti JAVYS v Jaslovských Bohuniciach k pracovnému úrazu zamestnanca zmluvného dodávateľa, spoločnosti VUJE, v objekte, ktorý má v správe na výkon prác. 

Pracovník VUJE si počas výkonu práce spôsobil rezné poranenie svalu stehennej časti na pravej nohe spojené s krvácaním. Nešlo o ožiarenie pracovníka! Rana bola len mierne povrchovo kontaminovaná. Povrchová kontaminácia neohrozovala zdravie pacienta, ani ošetrujúci personál. Vyčistenie rany sa vykonalo na mieste príjmu v nemocnici v Trnave, kde bol pacient prevezený, nakoľko vzhľadom na charakter zranenia nebolo možné vykonať dekontamináciu na mieste úrazu, ani na zdravotnom stredisku v Jaslovských Bohuniciach. Dekontamináciu vykonali zamestnanci spoločnosti JAVYS. Ide o štandardný postup, v prevažnej väčšine sa však v takýchto prípadoch prípadná dekontaminácia robí v zdravotnom stredisku spoločnosti JAVYS pred následným ošetrením v nemocnici.
 
Za BOZP na pracovisku kde k úrazu došlo zodpovedá zmluvný dodávateľ.
 
Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť