V rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 vrátila spoločnosť JAVYS, a. s., v roku 2022 z vyraďovaného materiálu do recyklačného procesu takmer 2000 ton kovových odpadov.

Z celkového objemu tvoril najväčší objem kovových odpadov železný šrot, a to až 1 584 ton. Druhým odpadom s najväčším objemom, ktorý bol odovzdaný do recyklačného procesu bola nehrdzavejúca oceľ, v objeme 273 ton.

Zhodnocovanie čo najväčšieho množstva odpadov, minimalizácia ich tvorby a ochrana životného prostredia patria medzi hlavné ciele spoločnosti JAVYS, a. s. Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., recyklačným procesom získava sa opätovne investujú do procesu vyraďovania jadrových zariadení, čím dochádza k úspore finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania JE V1 prostriedkov Európskej únie.


Prehľad  kovových odpadov odovzdaných na recykláciu a ich objemov v roku 2022

Druh materiálu

hmotnosť (t)

hliník

6,92

meď

0,43

nehrdzavejúca oceľ

273,08

výstuž betónových konštrukcií

47,22

železný šrot

1 584,08

olovo

20,56

spolu

1 932,29

Zdroj: JAVYS, a. s.

 

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

 

< Späť