Javys, a.s.

Demontáž a demolácia chladiacich veží JE V1

detail
detail