Javys, a.s.

Linky na iné stránky

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. / http://www.jess.sk/

Slovenské elektrárne, a.s. / www.seas.sk

Ministerstvo hospodárstva SR / www.mhsr.sk

Úrad jadrového dozoru SR / www.ujd.gov.sk

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví / www.urso.gov.sk

Občianska informačná komisia ZMO REGIÓN JE / www.oik.sk

Občianska informačná komisia Mochovce / www.zdruzeniemochovce.sk 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava / www.sepsas.sk

VUJE Trnava, a.s. / www.vuje.sk

Slovenská nukleárna spoločnosť / www.snus.sk

Decom Slovakia, s.r.o. / www.decom.sk

ČEZ, a.s. / www.cez.cz

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu / www.iaea.org

WANO – Svetová asociácia prevádzkovateľov jadrových zariadení / www.wano.info

Portál o jadrovej energii a rádioaktívnych odpadoch / www.radwaste.org

OECD NEA – Agentúra pre jadrovú energetiku / www.nea.fr

 

detail
detail