Javys, a.s.

Aké činnosti robí spoločnosť JAVYS?

Spoločnosť JAVYS, a. s., vykonáva činnosti záverečnej časti jadrovej energetiky, pričom najdôležitejšou činnosťou je postupné rozoberanie odstavených (čiže nefunkčných) jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach.

Okrem toho:

  • nakladá s vyhoretým jadrovým palivom,
  • realizuje prepravy čerstvého a vyhoretého jadrového paliva,
  • nakladá s rádioaktívnymi odpadmi,
  • realizuje prepravy rádioaktívnych odpadov,
  • prevádzkuje Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v Mochovciach.

Všetky činnosti podliehajú prísnym podmienkam a dozoru zo strany dozorných orgánov s dôrazom na dodržanie predpísanej úrovne jadrovej a priemyselnej bezpečnosti, kvality vykonávaných prác a ochrany životného prostredia.

Vyraďovanie JE A1
Vyraďovanie JE V1
Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi
Nakladanie s IRAO a ZRAM
Nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom
Preprava RAO a VJP

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail