Javys, a.s.

Aké látky sa vypúšťajú do životného prostredia?

Výpuste do životného prostredia sú stanovené limitmi a veľmi prísne kontrolované dozornými orgánmi. Všetky výpuste – do vôd, aj do ovzdušia sú kontinuálne monitorované a kontrolovane vypúšťané v súlade s príslušnými povoleniami Úradu verejného zdravotníctva SR, v zmysle platnej legislatívy SR. (Úrad verejného zdravotníctva je orgán, ktorý kontroluje napríklad kvalitu kúpalísk a vodných plôch.)

V súčasnosti sa v JAVYS, a. s., štandardné výpuste do životného prostredia pohybujú do úrovne 1 % z platných povolených limitov stanovených dozornými štátnymi orgánmi.

Ochrana životného prostredia

Ekoinformácie

 

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail