Javys, a.s.

Aké profesie, resp. ľudia s akým druhom odborného vzdelania sa vedia uplatniť vo vašej spoločnosti?

V spoločnosti si nájdu svoje uplatnenie uchádzači s vysokoškolským, úplným stredoškolským ako aj stredným odborným vzdelaním so zameraním strojárskym, technickým, elektrotechnickým, chemickým, ekonomickým, absolventi informatiky najmä v profesiách:

  • Projektový manažér
  • Technik
  • Ekonóm
  • Správca aplikácií
  • Strojník energetických zariadení
  • Prevádzkový zámočník
  • Prevádzkový elektrikár

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail