Javys, a.s.

Ako sa naloží s technológiami na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov po ukončení ich prevádzky?

Technologické linky a zariadenia na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov po ukončení ich prevádzky budú následne vyraďované z prevádzky v zmysle postupov uvedených v schválenej dokumentácii spracovanej podľa požiadaviek Atómového zákona, t. z., podľa koncepčného plánu vyraďovania príslušného jadrového zariadenia, v ktorom sú realizované činnosti spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov.

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail