Javys, a.s.

Čo bude JAVYS a jeho zamestnanci robiť, keď sa skončí práca na vyraďovaní elektrárne V1 v roku 2027?

Je záujmom JAVYS, a. s., zúročiť získané skúsenosti a know-how z procesu vyraďovania jadrových elektrární, resp. využívať voľné kapacity v spracovateľských linkách nakladania s RAO po spracovaní RAO z vyraďovania JE V1. V prípade ak sa JAVYS, a.s. podarí získať zaujímavé komerčné projekty, bude možné presunúť časť zamestnancov po príslušnom zaškolení na nové projekty v oblasti poradenských expertných služieb pre zahraničné subjekty. V prípade, ak sa z rôznych dôvodov komerčné činnosti pre zahraničné subjekty vykonávať nebudú, bude musieť JAVYS, a.s. prikročiť k hromadnému prepúšťaniu tých zamestnancov, ktorých profesie budú v podmienkach JAVYS, a.s. nevyužiteľné.

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail