Javys, a.s.

Čo znamená vyraďovanie jadrových elektrární? Čo si máme pod pojmom vyraďovanie predstaviť?

Vyraďovanie jadrových elektrární je zložitý proces odlišný od demontáže nejadrového zariadenia. Vyraďovanie je postupné rozoberanie odstavených jadrových elektrární, a to od vonkajších objektov, až po samotný reaktor, pričom tak, ako počas prevádzky jadrovej elektrárne, aj počas procesu vyraďovania musí ostať zachovaná disciplína, systémovosť prác, kvalita a kontrola celého procesu a vysoká úroveň bezpečnosti.

Vyraďovanie JE A1
Vyraďovanie JE V1

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail