Javys, a.s.

Kontroluje niekto aj prepravu rádioaktívnych materiálov, obalov a prepravných zariadení?

Realizáciu prepráv všetkých druhov rádioaktívnych materiálov, obalov a prepravných zariadení kontrolujú príslušné dozorné a kontrolné orgány (Úrad jadrového dozoru SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a Útvar vedúceho hygienika Ministerstva dopravy a výstavby SR).

Preprava RAO a VJP

 

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail