Javys, a.s.

Majú obce v okolí JAVYS zvýhodnenia alebo benefity za to, že sú v ich okolí prevádzkované jadrové zariadenia? Alebo platí JAVYS za túto činnosť niekomu zvýšené poplatky?

JAVYS, a. s., v zmysle legislatívy platí okolitým obciam predovšetkým daň z nehnuteľnosti podľa Všeobecne záväzného nariadenia príslušnej obce o miestnych daniach a poplatkoch. V roku 2018 predstavujú tieto platby pre lokalitu Jaslovské Bohunice a lokalitu Mochovce celkovú čiastku cca 2,3 mil. Eur. Poplatky za odvoz komunálneho odpadu resp. poplatok za znečistenie ovzdušia za rok 2018 sú vo výške cca 50 tis. Eur. Okrem týchto daní a poplatkov JAVYS podporuje okolité obce (resp. nadácie a združenia v pôsobnosti obce) aj poskytnutím finančných prostriedkov vo forme darov alebo reklamy ročne na úrovni cca 70 tis. Eur. Osobitnou formou výpomoci sú členské prostriedky pre platformu OIK Jaslovské Bohunice a IOK Mochovce v ročnej výške cca 10 tis. Eur.

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail