Javys, a.s.

Prečo ste zbúrali štyri chladiace veže?

Odstavenie oboch blokov jadrovej elektrárne V1 bolo záväzkom Slovenska vyplývajúcim z predvstupových rokovaní o vstupe SR do EÚ a realizovať sa začalo v rokoch 2006 a 2008 na základe Uznesenia vlády SR č. 801/1999 zo dňa 14.09.1999. Postupné odstránenie štyroch chladiacich veží je neoddeliteľnou súčasťou procesu vyraďovania odstavenej jadrovej elektrárne V1. Taktiež nebolo identifikované žiadne ich možné budúce využitie.

Demontáž a demolácia chladiacich veží JE V1

 

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail