Javys, a.s.

Hovorkyňa

Mgr. Miriam Žiaková

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Tomášikova 22
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: +421 2 48 262 291
  +421 33 531 4291
Mobil: +421 910 834 365

 

E-mail:

 

detail
detail