Javys, a.s.

Variant č. 1

Variant č. 1 (s elektrickou indukčnou kelímkovou pecou) využíva fyzikálny princíp indukcie a vznik vírivých prúdov vo feromagnetickom telese umiestnenom v magnetickom poli cievky, ktorou preteká striedavý prúd. Elektrická indukčná pec by bola zostavená z niekoľkých samostatných celkov:

  • pecné teleso (cievka a keramický taviaci kelímok),
  • elektrický napájací systém,
  • zavážacie zariadenie,
  • odsávací a filtračný systém odplynov,
  • systém vodného chladenia komponentov pece (zálohovaný),
  • systém odlievania pretaveného RAO (odlievanie do kokíl, odseparovanie trosky)
  • spoločný, hardvérový a softvérový riadiaci systém všetkých celkov

Kapacita: 2t/1 pretavba, doba tavenia – 110 min, cca 500 tavieb/rok, teplota 1600-1700°C

detail
detail