Javys, a.s.

Odpredaj zariadení a médií

Jadrová elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach (ďalej len JE V1) od roku 1978 a 1980 prevádzkovala 2 reaktorové bloky tlakovodnej koncepcie VVER. Počas obdobia ich prevádzkovania bolo vykonaných viacero rekonštrukcií, v rámci ktorých sa uskutočnilo viac ako 1300 technických vylepšení. Realizáciou rozsiahleho programu tzv. Postupnej rekonštrukcie v rokoch 1996–2000 elektráreň dosiahla vysokú, medzinárodne akceptovanú úroveň bezpečnosti. V rámci predvstupových rokovaní do EÚ vláda Slovenskej republiky rozhodla o odstavení 1. a 2. bloku JE V1 v rokoch 2006 resp. 2008 a ich následnom vyradení.

V dôsledku ukončovania prevádzky JE V1 (blok 1 a 2) a jej vyraďovania sa technologické zariadenia tejto elektrárne ako čerpadlá, armatúry, riadiace systémy, meracie prístroje, generátory, transformátory, vrátane nepoužitých náhradných dielov stali pre JE V1 už nepotrebné. Vďaka kvalitnej údržbe a vykonaným rekonštrukciám je však funkčnosť a bezpečnosť predmetných komponentov zachovaná a sú stále využiteľné k ich pôvodnému určeniu, najmä v rámci údržby, resp. rekonštrukcie obdobných zariadení.

Z tohto dôvodu Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ponúka na predaj z vyraďovanej JE V1 nepotrebné náhradné diely a zariadenia, ktoré sú roztriedené do nasledovných skupín:

Riadiace systémy  

Podrobný zoznam jednotlivých zariadení vrátane popisu nájdete kliknutím na konkrétnu skupinu.

V prípade záujmu o určité zariadenie, resp. náhradný diel alebo potreby doplňujúcich informácií kontaktujte, prosím:

Ing. Juraj Kopták
Koordinátor obchodu
T: 033 531 3114, E: koptak.juraj@javys.sk

detail
detail