Javys, a.s.

Výzvy

Filtrovanie

Názov Typ Dátum zverejnenia
Dátum predkladania
Kontaktná osoba
Odpredaj zhodnotiteľného kovového materiálu z vyraďovania Účasť v ponukovom konaní 14. 02. 2019
07. 03. 2019
Ing. Róbert Tassy, e-mail: tassy.robert@javys.sk, tel.č.: +421 33 531 5570
Verejné ponukové konanie - IT TECHNIKA Účasť v ponukovom konaní 18. 02. 2019
26. 02. 2019
Ing. Juraj Kopták, 033 / 531 3114
detail
detail