Javys, a.s.

Aktuálne projekty

Všetky projekty

Filtrovanie

Skupina projektov:

A – projekty ukončovania prevádzky JE V1
B – projekty prípravy dokumentácie vyraďovania JE V1
C – projekty manažmentu rádioaktívnych odpadov
D – projekty vyraďovania JE V1

Stav projektu:
Označenie projektu
Označenie Názov projektu Stav projektu
B6.1 Koncepčný plán vyraďovania JE V1 Ukončený
B6.2 Správa o hodnotení vplyvu vyraďovania JE V1 na životné prostredie Ukončený
B6.3 Plán prvej etapy vyraďovania JE V1 a ďalšia dokumentácia Ukončený
B6.4 Databáza vyraďovania Ukončený
B6.4A Databáza vyraďovania – technologický upgrade Ukončený
B6.5 Plán druhej etapy vyraďovania JE V1 a povoľovacia dokumentácia Ukončený
B6.6A Podporné prieskumy vyraďovania V realizácii
B6.7 Správa o hodnotení vplyvu II. etapy vyraďovania JE V1 na životné prostredie Ukončený
B7.2 Školenie personálu pre účely vyraďovania JE V1 – 1. Etapa Ukončený
detail
detail