pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša sa koná v budove Západoslovenského múzea v Trnave. Výstavu si môžete prezrieť do 13. marca 2007.

V mene organizátorov Vás srdečne pozývame.

Pozvánka na výstavu Technici maľujú

< Späť