Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila v mesiaci august na 2. bloku tejto elektrárne 304 394 MWh elektriny a od začiatku roka 2008 to bolo 2 423 548 MWh elektriny.

1. blok JE V1 bol odpojený od energetickej siete 31.12.2006 o 17,45 hod. a tým ukončil výrobu elektriny.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

 

 

< Späť