Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti JAVYS, a.s. bol s účinnosťou k 31 5. 2012 odvolaný člen Dozornej rady JAVYS, a.s. Ing. Andrej Hanzel.

Novým členom dozornej rady, zvolený jediným akcionárom MH SR, sa s účinnosťou
od 1 6. 2012 stal Mgr. Kristián Takáč.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť