V Prahe sa konalo 14. zasadnutie Európskeho jadrového fóra (ENEF) a na konferencii nechýbali ani predstavitelia spoločnosti JAVYS, a. s. 

     Európske jadrové fórum organizujú každoročne striedavo Slovensko a Česko, spoločne s Európskou komisiou. Jeho cieľom je podpora zodpovedného prístupu k problematike jadrovej energetiky, jadrovej bezpečnosti a posilňovanie systému záruk proti zneužitiu jadrových materiálov.

     Témou 14. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF) bolo „Starnutie a dlhodobá prevádzka jadrových elektrární v Európe - výzvy a príležitosti“ a „Dlhodobá stratégia do roku 2050“, ako bolo nedávno načrtnuté v strategickej dlhodobej vízii pre prosperujúcu, modernú, konkurencieschopnú spoločnosť a klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 - Čistá planéta pre všetkých.

     Počas konferencie však zazneli aj aktuálne témy týkajúce sa Slovenska ako dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, výstavba nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice, či budovanie hlbinného úložiska rádioaktívnych odpadov. 

     Počas Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Prahe premiér Peter Pellegrini uviedol, že považuje za neefektívne, aby Česko a Slovensko investovali do budovania hlbinných úložísk miliardy samostatne. Podľa predsedu vlády by sa mohli rozhovory na danú témy uskutočniť medzi  ČR a SR   na úrovni ministrov hospodárstva, respektíve priemyslu. "Je to extrémne technicky náročná a drahá záležitosť. Preto sa javí, že by sme mali diskutovať, či by sme nemali túto situáciu vyriešiť spoločne. Je neefektívne, aby každá z našich krajín samostatne investovala miliardy," konštatoval. Podľa českého premiéra Andreja Babiša (ANO) zatiaľ krajiny v tejto veci nepokročili. "Sme na tom úplne rovnako ako Slováci, budeme to riešiť," uviedol. Slovenský premiér zároveň doplnil, že vývoj na energetickom trhu budeme dôsledne sledovať a pokiaľ vznikne priaznivé investičné prostredie a po vykonaní podrobnej analýzy projektu, možno projekt výstavby NJZ v budúcnosti zrealizovať.

     V rámci príhovorov a diskusných príspevkov viackrát zaznelo, že pre členské štáty Európskej únie je dôležité zachovanie  si  autonómie v  oblasti  energetického mixu, pretože v prípade Slovenska je viac ako 50 % energie vyrobenej z jadra. „Preto má jadrová energetika v európskom portfóliu energetických zdrojov svoje opodstatnené a nezastupiteľné miesto a jadro je pre nás pragmatickým riešením.“  Uviedol Peter Pellegrini. S podobným postojom vystúpil aj český predseda vlády, Andrej Babiš: „Česko nemá poveternostné a klimatické podmienky na využívanie alternatívnych zdrojov. Podobne, ako Slovensko. A preto sme odkázaní, ak chceme dodržiavať emisné podmienky, na jadrové zdroje. Ani plynové elektrárne nie sú riešením, pretože produkujú emisie“   

     Na konferencii nechýbali ani témy týkajúce sa bezpečnosti prevádzkovania jadrových zariadení, ochrany životného prostredia, či záverečnej časti jadrovej energetiky, ktorej súčasťou je aj  bezpečné ukladanie rádioaktívnych odpadov. Na Slovensku zabezpečuje činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.,  a preto sa na konferencii ENEF zúčastnili aj niektorí členovia predstavenstva spoločnosti. 

     Jedným z hostí konferencie ENEF bol aj generálny riaditeľ NEA OECD, William D. Magwood, ktorý navštívil v minulosti aj Slovensko a v rámci svojho programu si prezrel aj Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v lokalite Mochovce. Vtedy vyhlásil: „Na Slovensku som sa mohol presvedčiť, že sú dodržané všetky medzinárodné predpisy a vysoké štandardy a Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v lokalite Mochovce spĺňa tie najprísnejšie kritériá.“

    Ďalším z významných hostí tohtoročnej konferencie bol Anton Anton, minister priemyslu Rumunska, ktorý vo svojom príhovore uviedol, že Európa je stále závislá na jadrovej energetike, ktorá bude aj v Rumunsku dlho súčasťou energetického mixu, pretože produkuje až 22% potrebnej energie. Kriticky sa vyjadril z ukončovaniu prevádzok uhoľných elektrární, ktoré Rumunsko zatiaľ zatvoriť nechce, čo naopak považuje za mimoriadne dôležité pre zníženie produkcie emisií výkonný riaditeľ energetickej agentúry, Fatih Birol. „Dnes vieme, ktoré zdroje produkujú emisie a koľko. Máme v rukách čísla z celého sveta.  V roku 2018 dosiahli emisie CO2 historické maximum! Politici by mali tieto čísla brať na vedomie a prispôsobovať im posudzovanie zdrojov energií. Obnoviteľné zdroje tvoria asi iba polovicu zdrojov energie, aj keď sme v ich prípade zaznamenali vysoký nárast.“ Generálny riaditeľ NEA OECD, William D. Magwood však potvrdil, že jadrová eneregtika zostane súčasťou Európy a jadro bude naďalej jedným z hlavných zdrojov výroby energie. 

15. ročník konferencie ENEF sa bude v roku 2020 konať v Bratislave.


Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť