Generálny riaditeľ arménskej jadrovej elektrárne Metsamor Eduard MARTIROSYAN a jeho prvý zástupca Movses VARDANYAN navštívili Slovensko. V rámci niekoľkodňového programu si prezreli jadrové zariadenie Technológie spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO), konkrétne jeho časť - Bohunické spracovateľské centrum (BSC), v ktorom sa realizujú činnosti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi rôznymi technologickými zariadeniami a systémami, ale aj výrobňu vláknobetónových kontajnerov (VBK), ktoré sú určené na konečné uloženie RAO v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO).

Generálny riaditeľ, Pavol Štuller ich s členmi vedenia spoločnosti JAVYS oboznámili s poslaním a skúsenosťami, ktorými JAVYS ako jedna z mála európskych krajín vo vyraďovacom procese jadrových elektrární a v oblasti spracovávania rádioaktívnych odpadov disponuje.

V rámci návštevy na Republikovom úložisku RAO v Mochovciach mali možnosť vidieť realizáciu ukladania VBK v RÚ RAO a technológie zabezpečujúce bezpečnú prevádzku RÚ RAO. V rámci prezentácií sa oboznámili aj s podrobnými prevádzkovými postupmi v jadrovom zariadení Finálneho spracovávania kvapalných rádioaktívnych odpadov spoločnosti JAVYS, a. s.

< Späť