V procese vyraďovania JE V1 bol dosiahnutý ďalší významný míľnik, a to posledný rez na vyberateľnej časti hlavného cirkulačného čerpadla 65. Stalo sa tak 28. septembra 2021.

Fragmentácia všetkých hlavných cirkulačných čerpadiel, hlavých uzatváracích armatúr a primárneho potrubia bola týmto ukončená. Z veľkorozmerných komponentov zostáva ešte fragmentácia zvyšných piatich parogenerátorov a reaktorov z oboch blokov. Do konca kalendárneho roka by mala byť sfinalizovaná aj fragmentácia prvej tlakovej nádoby reaktora. V hermetických boxoch parogenerátorov sa v súčasnosti nenachádzajú už žiadne zariadenia primárneho okruhu. V bazénoch mokrej fragmentácie bola dokončená aj fragmentácia vnútroreaktorových častí prvého reaktora. V roku 2022 by sa malo zrealizovať dorezanie koša aktívnej zóny, nosného plášťa, bloku ochranných rúr a tlakovej nádoby reaktora 2. bloku.

Vďaka stabilnej a spoľahlivej prevádzke JE V1, vysoko hodnotenému chemickému režimu, ktorý bol v tejto elektrárni udržiavaný a tiež úspešne zvládnutému procesu preddemontážnej dekontaminácie primárneho okruhu, je možné viac ako 90 % z tohto materiálu vrátiť do recyklačného procesu. Zostávajúcich 10% sa po spracovaní uloží do vláknobetónových kontajnerov v Republikovom úložisku v Mochovciach, resp. v Integrálnom sklade RAO v Jaslovských Bohuniciach.

V rámci realizácie projektu D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ sa na demontážnych a fragmentačných činnostiach podieľa denne približne 200 pracovníkov zhotoviteľa.

 

< Späť