Finančná správa ocenila najväčších platiteľov dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2021. JAVYS sa umiestnila na najvyššej priečke spomedzi všetkých firiem v trnavskom regióne a spolu s deviatimi spoločnosťami, registrovanými na daňových úradoch v jednotlivých krajoch, ktoré zaplatili najvyššiu daň z príjmov zo všetkých spoločností ako aj v rámci Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty (DÚ VDS).

Odovzdávanie ocenenia Merkúr 2022 sa konalo v Bratislave, kde si zástupcovia ocenených spoločností cenu prevzali. Ocenenie by malo byť povzbudením pre spoločnosti a motiváciou k dosahovaniu dobrých výsledkov. Finančná správa oceňuje každoročne jednu spoločnosť z každého kraja, resp. daňového úradu (vrátane Úradu pre vybrané hospodárske subjekty), ktorá zaplatila najvyššiu daň z príjmu.

Na to, aby spoločnosti dostali ocenenie, museli splniť nasledovné podmienky:

  •  žiadny dlh voči štátnemu rozpočtu (žiadne daňové nedoplatky ani nedoplatky na cle),
  •  žiadne doruby (nálezy) nad 10.000 eur (dodatočná daňová povinnosť),
  •  žiadne porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice,
  •  na základe indexu daňovej spoľahlivosti je daňový subjekt hodnotený „ako vysoko spoľahlivý“.

 

< Späť