Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila  v mesiaci január  310 624 MWh elektriny.

1. blok jadrovej elektrárne V1 bol odpojený od energetickej siete 31. 12. 2006 o 17.45 hod. a tým ukončil výrobu elektriny.

< Späť