Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila na 2. bloku v mesiaci február 280 105 MWh elektriny a od začiatku roka 2007 to bolo 590 729 MWh elektriny.

1. blok jadrovej elektrárne V1 bol odpojený od energetickej siete 31.12.2006 o 17,45 hod. a tým ukončil výrobu elektriny.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť