TV Markíza v rámci seriálu o tragédiách na Slovensku odvysielala v stredu 27. 6. 2007 dokument o „havárii“ v Jadrovej elektrárni A1 v Jaslovských Bohuniciach. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. terajší vlastník tejto elektrárne má zásadné výhrady k uvedenému dokumentu. V žiadnom prípade nespochybňujeme osobnú tragédiu dvoch zamestnancov a práve naši zamestnanci, ktorí boli ich priami kolegovia si s úctou na nich spomínajú.

Výrobca dokumentu D.N.A. CREATIVE & PRODUCTION oslovil našu spoločnosť v procese prípravy s tým, že má byť natočený objektívny dokument o priemyselnej „havárii“. Oslovený bol aj priamy účastník tejto udalosti Ing. Martin Slezák. Nemáme nič voči objektívnemu poskytovaniu informácií, naopak podporujeme ho, a tak sme uvedenej spoločnosti poskytli rôzny podkladový materiál vrátane videosekvencií. Po obdržaní scenára však vyšlo najavo, že úmysel autora sa zásadným spôsobom odklonil od objektivity a od dokumentárneho spracovania informácií o priemyselnej havárii. S takto navrhnutým scenárom spoločnosť JAVYS, a.s., nesúhlasila a Ing. Martin Slezák vzhľadom na zásadnú neprofesionalitu s akou mal byť dokument spracovaný a vzhľadom na vážne chyby vo vykreslení deja a skutočnosti sa odmietol zúčastniť na natáčaní tohto dokumentu. Taktiež nesúhlasil s použitím svojho mena v dokumente. Toto jediné autori zohľadnili a jeho meno bolo zmenené na Martina Skaleca.

Vzhľadom na to, že dokument bol natočený podľa pôvodného scenára, očakávame že TV Markíza, ktorá uvedený dokument odvysielala poskytne verejnosti informáciu, že tento dokument hrubo zavádzal vyjadrením, že typ reaktora v JE A1 bol taký istý ako reaktor v Černobyle. Reaktor v JE A1 nebol taký istý ako v Černobyle. Vôbec sa nedá porovnávať elektráreň JE A1 s Černobyľom, teda ani možná havária podobného typu na JE A1 nemohla nastať a ani následky prípadnej nehody alebo havárie nemohli dosiahnuť rozsah ako v Černobyle. Odvysielané informácie určite negatívne ovplyvnili verejnú mienku na Slovensku. Toto je najzávažnejšia dezinformácia, ktorá odznela a bola podporená aj tým, že udalosť z roku 1976 bola nazvaná „haváriou“, pričom v súlade s medzinárodnou stupnicou hodnotenia jadrových udalostí (INES) išlo o vážnu poruchu (stupeň 3). Až udalosť v roku 1977 bola havária s účinkami na jadrovom zariadení (stupeň 4).

Na tomto mieste sa nechcem vyjadrovať k ďalším mnohým nepresnostiam, ktoré boli odvysielané v tomto dokumente. Možno len malá poznámka – príčina vzniknutej situácie bola odhalená a bola to technická porucha na mechanizme, ktorý uchytával palivové články v reaktore. Takú závadu nemohol personál predvídať a ani jej následkom zabrániť.

Ing. Martin Slezák, ktorý v roku 1976 bol pri uvedenej poruche zostal profesijne verný jadrovej energetike, prešiel rôznymi postami a v súčasnosti vykonáva funkciu vrchného riaditeľa divízie VYZ v JAVYS, a.s. Po roku 1989 bol oslovený viacerými zahraničnými médiami, aby rozprával o uvedenej poruche, ale pokiaľ to boli neprofesionálne spracovávané informácie, odmietol sa k tomu vyjadrovať, čo sa stalo aj vo vzťahu k spoločnosti D.N.A. CREATIVE & PRODUCTION.

Je zarážajúce, že program, ktorý si hovorí dokumentárny, pri očakávanej vysokej sledovanosti nepravdivo vykreslil túto historickú udalosť.

 

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť