Výroba elektriny v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. ku dňu 30. 6. 2007

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila v mesiaci jún na
2. bloku tejto elektrárne 292 601 MWh elektriny a od začiatku roka 2007 to bolo 1 808 054 MWh elektriny.

1. blok jadrovej elektrárne V1 bol odpojený od energetickej siete 31.12.2006 o 17,45 hod. a tým ukončil výrobu elektriny.


Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť