Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila v mesiaci august na 2. bloku tejto elektrárne 291 832 MWh elektriny a od začiatku roka 2007 to bolo 2 404 407 MWh elektriny.

1. blok jadrovej elektrárne V1 bol odpojený od energetickej siete 31.12.2006 o 17,45 hod. a tým ukončil výrobu elektriny.


Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť