V nedeľu 9. septembra 2007 bola zrealizovaná preprava vyhoreného jadrového paliva z Mochoviec (SE-EMO) do Medziskladu vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach (JAVYS). Preprava bola vykonaná v súlade s legislatívnymi požiadavkami a v súčinnosti so zložkami ministerstiev dopravy a vnútra.

 

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť