V stredu, 26.9. 2007 sa v bohunickom kaštieli uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Občianskej informačnej komisie lokality Jaslovské Bohunice. Občianska informačná komisia bola založená z iniciatívy ZMO regiónu JE Jaslovské Bohunice v spolupráci s akciovými spoločnosťami JAVYS a Slovenské elektrárne. Účelom tejto komisie je zlepšenie informovanosti verejnosti regiónu tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré je v pôsobnosti Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. Jaslovské Bohunice a Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice, o všetkých jeho aspektoch a vplyve na životné prostredie a to prostredníctvom delegovaných zástupcov obcí. Členmi komisie sú 3 zástupcovia obcí na území ktorých sú umiestnené jadrové zariadenia v lokalite Jaslovské Bohunice, 3 zástupcovia obcí z prvého pásma ohrozenia jadrovým zariadením určeného vzdialenosťou do 5 km od jadrového zariadenia, 3 zástupcovia obcí z druhého pásma ohrozenia jadrovým zariadením určeného vzdialenosťou do 10 km od jadrového zariadenia, 3 zástupcovia obcí z tretieho pásma ohrozenia jadrovým zariadením určeného vzdialenosťou najviac 25 km od jadrového zariadenia a po dvoch zástupcoch prevádzkovateľov jadrových zariadení pôsobiacich v lokalite Jaslovské Bohunice. Spolu má komisia 16 členov. Na ustanovujúcom zasadnutí bola vykonaná voľba predsedu a tajomníka komisie. Predsedom sa stala Mgr. Alena Jelušová, starostka obce Madunice a tajomníkom Ing. Dobroslav Dobák, vedúci samostatného odboru komunikácie - hovorca akciovej spoločnoti JAVYS. Komisia prerokováva procedurálne otázky fungovania a prípravu plánu činnosti na budúce obdobie.

< Späť