Výroba elektriny v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. ku dňu 30. 9. 2007 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila v mesiaci september na 2. bloku tejto elektrárne 279 955 MWh elektriny a od začiatku roka 2007 to bolo 2 684 362 MWh elektriny. 1. blok jadrovej elektrárne V1 bol odpojený od energetickej siete 31.12.2006 o 17,45 hod. a tým ukončil výrobu elektriny.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť