Dnes ráno bol v rámci cvičenia simulovaný na trenažéri rozvoj udalosti na druhom bloku Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Následkom bol únik chladiva z primárneho okruhu do hermetických priestorov a následne aj do okolia. Bola zvolaná a činnosti vykonávala Havarijná komisia.

Cvičenie sa uskutočnilo v súčinnosti s Úradom jadrového dozoru SR, českým jadrovým dozorom SÚJB a príslušnými dozornými orgánmi štátnej správy Rakúska a Maďarska. Ako pozorovateľ sa zúčastnil aj pracovník Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni.

Ciele cvičenia – previerka činností organizácie havarijnej odozvy Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s., a SE-EBO V2, precvičenie používaných postupov na klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu udalosti na jadrovom zariadení boli splnené a hodnotenie zo strany dozorov a prevádzkovateľov jadrových zariadení vyznelo pozitívne.

Okrem technologickej poruchy boli simulované 2 ekologické havárie, ktoré likvidoval závodný hasičský útvar EBO a zasahovali spolu so zdravotným družstvom aj pri simulovanom zranení.
Na cvičení sa zúčastnilo 926 zamestnancov spoločností JAVYS, SE a dodávateľských organizácií.

 

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca< Späť