JASLOVSKÉ BOHUNICE, 19. 10. 2007 – Vo vedení Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s., (JAVYS) nastali zmeny na poste generálneho riaditeľa a v predstavenstve spoločnosti.

Po rozhodnutí Ministerstva hospodárstva SR, ako stopercentného vlastníka spoločnosti JAVYS, a. s., vymenoval minister hospodárstva dňa 2. októbra 2007 do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Ing. Jána Valka, doterajšieho člena predstavenstva a  vrchného riaditeľa pre ekonomiku a obchod. Na jeho miesto bol vymenovaný Ing. Peter Čižnár, ktorý sa stal zároveň podpredsedom predstavenstva spoločnosti. Na vlastnú žiadosť bol k 15. 10. 2007 z funkcie člena predstavenstva odvolaný Ing. Ladislav Lörinc. Predstavenstvo JAVYS bude v priebehu najbližšieho obdobia doplnené o ďalšieho člena na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR.

Ďalšie strategické smerovanie spoločnosti JAVYS, a.s., je v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR. Podľa slov nového generálneho riaditeľa Jána Valka, hlavným zámerom je aj naďalej zachovávať existujúci maximálny štandard jadrovej bezpečnosti pri efektívnej optimalizácii vnútropodnikových procesov. Prioritou bude najmä zabezpečenie bezpečného a spoľahlivého chodu jadrovej elektrárne V1 do doby predčasného ukončenia jej prevádzky na konci roku 2008 a následné naštartovanie procesu jej vyraďovania. Ďalšími úlohami je zefektívnenie procesov poskytovania tzv. „jadrových služieb“ s využitím technológií na spracovanie, úpravu a skladovanie rádioaktívnych odpadov, aj pokračovanie vyraďovania jadrovej elektrárne A1. Všetky kroky pri riadení spoločnosti sa budú realizovať v kontexte stratégie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky, ktorú na návrh Ministerstva hospodárstva SR schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

Spoločnosť JAVYS, a.s., má za sebou pomerne krátku, viac ako jeden rok trvajúcu históriu. Vznikla odčlenením sa od Slovenských elektrární, a.s., v rámci privatizačného procesu. „Nie len mojím zámerom, ale aj zámerom celého manažmentu spoločnosti je, aby si spoločnosť vybudovala svoje stabilné postavenie a trvale napĺňala celospoločenskú úlohu v oblasti jadrovej energetiky“, uvádza novovymenovaný generálny riaditeľ spoločnosti.

 

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť