Na 2. bloku jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach, ktorý prevádzkuje Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., je od 13. októbra odstávka na výmenu paliva a rozšírenú generálnu opravu bloku. Počas odstávky sú plánované aj revízie a kontroly Okrem iného to bude vnútorná kontrola tlakovej nádoby reaktora. Medzi najdôležitejšie plánované akcie patrí oprava dvoch polí 110 kV rozvodne, modernizácia prenosovej dispečerskej techniky a prenosu ochrán.

Tohtoročná odstávka by podľa harmonogramu mala trvať do začiatku decembra a bude zároveň poslednou v dvadsaťsedem ročnej histórii 2. bloku. V budúcom roku nie je plánovaná odstávka na výmenu paliva. Blok bude mať mierne predĺženú kampaň, prakticky až 380 dní, s tým že posledné dva mesiace roka 2008 sa bude znižovať výkon bloku a využívať „výkonový efekt“ až do konečného predčasného ukončenia prevádzky tohto bloku.

< Späť