V stredu minulý týždeň schválila vláda SR „Návrh možnosti zabezpečenia výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice."

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) je pripravená začať pracovať na analýze východísk a predpokladov a identifikácii možností výstavby nového jadrového zdroja (NJZ) v lokalite Jaslovské Bohunice na území Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. Spoločnosť pripraví potrebné podklady pre zadanie požiadavky na vypracovanie Feasibility study a podklady na vypracovanie správy pre proces hodnotenia vplyvu NJZ na životné prostredie (EIA) v zmysle zákona 24/2006 Z. z.

Spoločnosť JAVYS má k dispozícii analýzy, ktoré potvrdili, že v rámci územia JAVYS, a.s. je možné vybudovať NJZ s inštalovaným výkonom v rozsahu od 600 MW do 1 750 MW. Tieto budú jedným z podkladov materiálu, na základe ktorého vláda rozhodne o konkrétnom postupe výstavby NJZ na Slovensku.


Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť