Svetová organizácia prevádzkovateľov jadrových elektrární WANO pravidelne uverejňuje desať hlavných prevádzkových ukazovateľov každého jadrového bloku vo svete. Pre účely sumárneho porovnania zaviedlo WANO metodiku ako týchto 10 ukazovateľov vyhodnotiť sumárnym ukazovateľom. K 31. 12. 2007 bol 2. blok jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach na 57. mieste zo 422 hodnotených blokov. V hodnotení medzi blokmi s tlakovodnými reaktormi poskočil 2. blok JE V1 na 50. miesto.

Slovenské bloky si udržiavajú štandardne vysokú úroveň prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti.

 

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť