Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, ktorá disponuje transportnými a manipulačnými prostriedkami na zásah v prípade zachytenia rádioaktívneho materiálu, prevzala dnes mierne aktívny železný šrot. Tento bol zachytený na železničnej stanici vo Vajnoroch.
Zachytený materiál bol protokolárne prevzatý JAVYS-om a prepravený do priestorov spoločnosti, kde je bezpečne uskladnený v na to určenom, špeciálnom skladovacom priestore.
So zachyteným kovovým materiálom sa naloží rovnako, ako s kovovými odpadmi rovnakého charakteru.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť