Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1, vyrobila v mesiaci september na 2. bloku tejto elektrárne 295 988 MWh elektriny a od začiatku roka 2008 to bolo 2 719 536 MWh elektriny.

1. blok JE V1 bol odpojený od energetickej siete 31.12.2006 o 17,45 hod. a tým ukončil výrobu elektriny.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť