Spoločnosť JAVYS nesúhlasí s nepravdivými informáciami v denníku Pravda, ktorý v dnešnom vydaní píše ; že obce v okolí Jaslovských Bohuníc zostali už druhý rok bez vyplatenej jadrovej dane. Uvedená informácia nie je pravdivá.

JAVYS si plní svoje povinnosti voči obyvateľom regiónu v súlade s platným zákonmi, predpismi a rozhodnutiami daňových orgánov v plnom rozsahu. Výška dane je určená zákonom a nie je predmetom dohodovania. Pokiaľ obce - správcovia dane, vystavili platobné výmery v súlade s platným zákonom, bola im daň zaplatená.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca 

< Späť