Posúdenie vplyvu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach na životné prostredie sa zrealizuje v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ. Vyhlásenie starostov miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice sa preto nezakladá na pravde.

JAVYS ako budúci majoritný akcionár spoločnosti zodpovednej za výstavbu nového jadrového zdroja reaguje na časť vyhlásenia starostov z regiónu JE Jaslovské Bohunice, ktorá sa týka pripravovanej výstavby nového jadrového zdroja.

V decembri 2008 Vláda SR schválila materiál "Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice", ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva. Z materiálu vyplýva, že základné technické a iné parametre výstavby budú určené až po realizácii Štúdie uskutočniteľnosti (tzv. Feasibility study), ktorá sa dokončí v priebehu roku 2010.

Proces posudzovania vplyvov nového jadrového zdroja na životné prostredie bude plne v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie a zrealizuje sa, v súlade so zverejneným harmonogramom, v období po dokončení Štúdie uskutočniteľnosti.

Z uvedených dôvodov považujeme obavy starostov z regiónu miest a obcí Jaslovské Bohunice za neopodstatnené a konštatujeme, že obsah ich vyhlásenia sa nezakladá na pravdivých informáciách.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca 

< Späť