Dňa 22. septembra 2012 zrealizovala Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) prepravu vyhoreného jadrového paliva z jadrovej elektrárne Mochovce do Medziskladu vyhoreného jadrového paliva v Jaslovských Bohuniciach, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom je JAVYS. 
JAVYS prepravil po železnici 144 palivových článkov v 3 špeciálnych kontajneroch za prísnych bezpečnostných opatrení. Preprava bola vykonaná bezpečne a spoľahlivo, v súlade s legislatívnymi požiadavkami a v súčinnosti so zložkami ministerstiev dopravy a vnútra.
Transport a skladovanie vyhoreného jadrového paliva je jednou z činností, ktoré spoločnosť JAVYS vykonáva. Poskytuje ju ako službu pre spoločnosť Slovenské elektrárne, člena skupiny Enel. JAVYS je držiteľom potrebných povolení dozorných orgánov, disponuje odborným personálom a technickými prostriedkami potrebnými na výkon tejto činnosti.  JAVYS dbá o to, aby všetky svoje činnosti vykonával zodpovedne, s maximálnym ohľadom na životné prostredie a pri zachovaní vysokého štandardu jadrovej bezpečnosti.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť