Viaceré médiá prevzali správu SITA o súhlasnom stanovisku MŽP SR k výstavbe Integrálneho skladu RAO v Jaslovských Bohuniciach.
V správe SITA je klamlivá informácia o stanovisku Rakúska k tomuto projektu.
Nie je  pravda, že Rakúsko je proti!
V oficiálnych dokumentoch MŽP SR je uvedené:
... rakúska strana hodnotí pozitívne zámer navrhovateľa ( JAVYS ) na výstavbu IS RAO.
a
... Účastníci cezhraničného posudzovania s predloženým zámerom súhlasia alebo nie sú proti.

< Späť