V súvislosti s nehodou nákladného lietadla na letisku M. R. Štefánika v Bratislave vykonali experti zo spoločnosti JAVYS v uplynulých dňoch v lietadle zabezpečovacie práce nevyhnuté k premiestneniu zásielok obsahujúcich rádioaktívny materiál. Prepravované zásielky boli určené na medicínske účely. 

Úlohou spoločnosti JAVYS, ktorá vyplýva z jej hlavného zamerania je práve bezpečná a spoľahlivá likvidácia zachytených rádioaktívnych materiálov a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov. Spoločnosť je  držiteľom potrebných povolení dozorných orgánov, disponuje odborným personálom a technickými prostriedkami potrebnými na výkon týchto činností.

Ing. Dobroslav Dobák, EUR ING
hovorca

< Späť