Takmer 50 primátorov a starostov z regiónu Jaslovské Bohunice malo v stredu možnosť v obci Veľké Kostoľany diskutovať s predstaviteľmi Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. o projektoch súvisiacich s činnosťami vyraďovania JE, nakladania s rádioaktívnymi odpadmi (RAO) a vyhoretým jadrovým palivom.

Na seminári organizovanom Občianskou informačnou komisiou Bohunice pod názvom  „Aktuálne projekty v jadrovoenergetickej lokalite Jaslovské Bohunice“ zástupcovia spoločnosti JAVYS vysvetlili význam a dôležitosť hneď niekoľkých dôležitých projektov ako napr. Integrálny sklad RAO, Vyraďovanie jadrovej elektrárne JE V1 – II. etapa, Výstavba nového veľkokapacitného fragmentačného a dekontaminačného zariadenia JE V1, Technológie spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov, Sprevádzkovanie 2. dvojradu úložných boxov Republikového úložiska RAO, či Vybudovanie Zariadenia pre nakladanie s inštitucionálnymi RAO a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi.

Predstavitelia samosprávy sa v diskusii zaujímali o náplň projektov BIDSF a o témy ako napr. stanovovanie pásiem ohrozenia, poistenie za jadrové škody, legislatíva.

Ing. Dobroslav Dobák, EUR ING
hovorca

< Späť