Postupy Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti pri spracovaní a ukladaní rádioaktívneho odpadu boli v druhej polovici novembra 2012 predmetom záujmu expertov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Odborný tím MAAE v súčasnosti reviduje postupy previerok zameraných na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi. V súvislosti s touto aktivitou absolvovali experti návštevu slovenských zariadení na spracovanie a úloženie RAO a stretnutie so špecialistami spoločnosti JAVYS. Priamo v Bohunickom spracovateľskom centre RAO v Jaslovských Bohuniciach a na Republikovom úložisku RAO v Mochovciach si prezreli spracovateľské technológie a úložné priestory pre veľmi nízko a nízko aktívne RAO.

Zástupcovia MAAE označili zariadenia na spracovanie, úpravu a ukladanie RAO za kvalitne naprojektované i prevádzkované a po oboznámení sa s činnosťou spoločnosti navrhli zástupcom spoločnosti JAVYS viacero možností spolupráce. Dlhoročné skúsenosti odborníkov Jadrovej  a vyraďovacej spoločnosti tak už onedlho môžu byť zúročené napr. aktívnym zapojením sa do výukových a expertných aktivít divízie jadrového palivového cyklu a nakladania s RAO v MAAE. Slovenskí experti sa majú možnosť podieľať nielen na tréningových aktivitách expertov z iných krajín, ale zástupcovia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu ponúkli Slovensku tiež účasť na v konkrétnych projektoch technickej spolupráce.

Ing. Dobroslav Dobák, EUR ING
hovorca

< Späť