Jadrová a vyraďovacia spoločnosť v decembri  úspešne zrealizovala spracovanie a tým redukciu objemu pevných lisovateľných rádioaktívnych odpadov pre obchodného partnera z Českej republiky. Celkovo bolo spracovaných 9 916 kg odpadov. Prepravy a samotné spracovanie bolo zrealizované pod dohľadom dozorných orgánov. Všetky činnosti boli uskutočňované podľa požiadaviek platnej legislatívy, ako aj požiadaviek klasickej a jadrovej bezpečnosti. V súlade s medzinárodne platnými predpismi bol spracovaný RAO odvezený späť do ČR. Popri dlhoročnom uplatňovaní expertov JAVYS a jeho know-how v medzinárodnom projekte TACIS pre arménsku JE Metsamor, financovaného Európskou komisiou, je to  ďalšie uplatnenie odborných skúseností a špeciálnej technológie vo veľmi špecifickej oblasti vykonávaných aktivít pre zahraničných klientov.

JAVYS-u sa tak darí rozširovať podnikateľskú činnosť na zahraničných trhoch a tržbami z nej vylepšovať svoj hospodársky výsledok.

Ing. Dobroslav Dobák, EUR ING
hovorca

< Späť